Úvodní stránka   |  O společnosti   |   Reference  |  Kontakt

NEWIS AD – Autodoprava

Jedná se o speciální modul pro dopravce a speditérské společnosti. Modul může být součástí základního programu NEWIS DE nebo pracovat samostatně.

Základním úkolem modulu je evidence přijatých, vydaných nebo tzv. předaných objednávek (obr.č.1) s možností přímé fakturace (mimo modul fakturace), sledování tržeb a nákladů podle jednotlivých SPZ tahačů a poskytovat řadu informací pro hodnocení efektivnosti dopravy.

Při evidenci objednávek se zapisují požadované trasy přepravy do adresáře, čímž je ulehčena práce při využívání stejných tras u různých objednávek. Přijatou objednávku lze předat jinému dopravci (nebude realizovaná vlastní dopravou), v tomto případě se jedná o vydanou objednávku. Tato funkce je stejná pro speditérské společnosti. Na jednu vydanou objednávku lze napojit různý počet přijatých objednávek. U dopravců je nezbytné každé objednávce přiřadit spz “tahače”. Každou přijatou objednávku je možné vyfakturovat z modulu objednávek dopravy.

Vyúčtování pracovních cest lze provádět v tzv. zkrácené variantě, kdy se do systému vkládají pouze vybrané informace ze stazky (obr.č.2) jako např. stavy tachometru, PHM před a po jízdě. Dále záleží na uživateli, zda bude zadávat položky jednotlivých jízd s nákladem a bez nákladu, čerpání PHM podle způsobu platby v tuzemsku i zahraničí. Systém umožňuje nadefinovat i příplatky prvním a druhým řidičům za nakládky a vykládky tak, že první nakládky a vykládky můžou mít jinou sazbu než ostatní. Sazby za nakládky a vykládky se dají přizpůsobit typům vozidel (dodávka, kamion…).

Součástí vyúčtování je výpočet tuzemských a zahraničních cestovních náležitostí (diet).

Rovněž záleží na uživateli, zda bude používat systém normované spotřeby PHM v závislosti na přepravené hmotnosti nákladu a porovnávat tak skutečnou spotřebu s normovanou. Normy spotřeby lze nadefinovat zvlášť pro letní a zvlášť pro zimní provoz.

Nedílnou součástí modulu dopravy je evidence motorových a nemotorových vozidel (obr.č.3), kde je možné definovat termíny periodicky se opakujících prohlídek a oprav. Systém s předstihem 14 dnů informuje denně při prvním zapnutí počítače uživatele o plánovaných prohlídkách. K vozidlu můžou být přiřazeni konkrétní řidiči.

Dále je možné založit karty zaměstnanců dopravního střediska s důležitými informacemi pro hlídaní jejich platnosti (pas, řidičský průkaz apod.).

Pokud má společnost provozující autodopravu vlastní servis doporučujeme tento modul zkombinovat s modulem autoservisu. Tímto propojením získá uživatel perfektní informace o četnosti servisu, spotřebě dílů a nákladů na servis.

Systém umožňuje pro dopravce plánovat a graficky zobrazit přehledy vytížení tahačů (obr.č.4) v závislosti na objednávkách a období.

Systém obsahuje řadu výstupů (obr.č.5a) jako např.:

  • sumarizace výnosů a nákladů podle SPZ tahačů
  • přehledy spotřeby PHM podle SPZ
  • sledování a vyhodnocení normovaných spotřeb PHM podle SPZ
  • přehledy o nakládkách, vykládkách, dietách apod.
   O společnosti | Kontakty | Copyright © 2005 INES CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.