NEWIS DE - Daňová evidence

Program je určen podnikatelským subjektům pro vedení daňové agendy tj. evidence došlých a vydaných faktur, pokladní knihy, leasingového majetku, bankovních příkazů a výpisů.

NEWIS MF - Modul fakturace

Speciální modul vhodný pro společnosti, které pouze vystavují faktury bez vazby na jiné agendy. Modul umožňuje evidenci plateb, tzn. přehled o provedených platbách a saldu.

NEWIS SK - Skladová evidence

Komplexní řešení skladové evidence, příjem/výdej na sklad, prodej za hotové, objednávky zboží, vysoký stupeň vzájemného provázání fakturace a skladových operací příjmu/výdeje.

NEWIS MZ - Mzdová agenda

Mzdová agenda a personalistika. Vedení evidence docházky, možnost kombinace různých složek mzdy, okamžité přehledy o složkách mzdy, standardní výstupy a jiné přehledy.

NEWIS PA - Autopůjčovna

Komplexní řešení pro autopůjčovny - rezervace vozů, smlouvy o nájmu, vozový park, obchodní partneři, pokladní kniha. Fakturace přímo ze smlouvy.

NEWIS AD – Autodoprava

Program je určen pro evidenci objednávek dopravních a speditérských společností, fakturace, spotřeba PHM, pracovní cesty, stazky, diety, efektivnost dopravy dle SPZ.

NEWIS AS - Autoservis

Program je určen pro autoservisy k evidenci zakázek, skladové karty, definice pracovních pozic, historie zakázek, sledování vytíženosti autoservisu, možnost reklamačních protokolů.

NEWIS AP – Autoprodejna

Speciální modul pro evidenci prodeje automobilů, fakturace, objednávky na dodávku automobilu, spolupráce s ceníkem, výbavami, barvami, skladovou evidencí, akcemi apod.

NEWIS HK - Účetnictví

Modul účetnictví se všemi náležitostmi. Možnost automatického účtování dokladů za období dle přednastavených souvztažností.