Úvodní stránka   |  O společnosti   |   Reference  |  Kontakt

NEWIS MZ – Mzdová agenda

Jedná se o jednoduchý modul pro zpracování mzdové agendy, který používá i naše společnost pro vedení mzdové agendy.

Evidenční karta zaměstnance

Základem je evidence pracovníků společnosti, která se vkládá do předdefinovaného formuláře:

Uvádějí se zde všechny informace o zařazení pracovníka, mzdové náležitosti, srážky, dovolená, odpočty apod.

Abychom se vyhnuli používání maximu číselníků v nastavení mezd, dali jsme určitou volnost uživateli při definování kategorií mezd, přičemž se musí dodržet jistá pravidla, jako např.: všechny složky mzdy podléhající dani z příjmu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění se musí pohybovat v rozmezí kódu 100-199; příplatky za svátky 200-210, dovolená 400-420, nemoc 600-650 apod. Tím je zjištěn správný výpočet mezd.

Vše se nastavuje v rámci formuláře nastavení mzdových konstant:

  • pracovní kalendář
  • sazby sociálního a zdravotního pojištění (firma, zaměstnanec)
  • daň ze závislé činnosti
  • bankovní účty institucí
  • číselník mezd
  • odpočitatelné minimum se automaticky definuje v evidenci pracovníků
  • minimální mzda
  • nastavení rozhodných období
  • apod.
Nastavení mzdových konstant

Při instalaci systému jsou všechny důležité mzdové konstanty a číselníky nastaveny tak, aby mohl uživatel systém okamžitě používat.

Zpracování mezd:

Provádí se vyplněním docházky za příslušné období (obr.č.1) . Při zadávání jednotlivých složek mezd a srážek se automaticky přepočtou všechny parametry mzdy. Zpracováním docházky u každého zaměstnance a použitím funkce výpočet mezd je zpracování mezd ukončeno. Zbývá jen vytisknout odpovídající doklady pro instituce a bankovní příkazy na platby institucím a zaměstnancům. Všechny funkce jsou uloženy v jednotlivých funkcích hlavního menu modulů:

V případě, že je modul používán s modulem hlavní knihy je možné provést přímo zaúčtování mezd do hlavní knihy.

   O společnosti | Kontakty | Copyright © 2005 INES CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.