Úvodní stránka   |  O společnosti   |   Reference  |  Kontakt

NEWIS SE – Autoservis

Modul je určen pro všechny druhy servisů zajišťujících opravu motorových vozidel. Může být dodán ve dvou verzích – jednoduché nebo úplné. Jednoduchá varianta nemá skladové hospodářství. Je určena pro malé autoservisy, které nemají rozsáhlé skladové hospodářství a evidenci na skladových kartách si vedou ručně. Tato verze není určena pro síťový provoz. (V dalším bude uveden popis plné verze modulu.)

Základem je kniha evidence zakázek. Umožňuje sepsání objednávky (specifikace) požadavků zákazníka na opravu a provést fakturaci bez nutnosti mít modul fakturace nebo knihu pohledávek (NEWIS-DE).

Identifikace zakázky

Identifikace zakázky

Fakturace zakázky - položka práce

Fakturace zakázky - položka materiálu

Uživatel si může nastavit ceny za jednotku práce na hodinu pevnou částku, podle značek motorových vozidel, pro vybrané úkony jinou sazbu v členění na standardní hodinu práce nebo reklamační (garanční).

Modul zakázek spolupracuje s modulem obchodních partnerů, kde lze nadefinovat pro určité zákazníky slevy jak za práci, tak i za materiál. Na modul obchodních partnerů je napojena databáze SPZ motorových vozidel. Při otevření zakázky se zadá pouze SPZ vozidla a systém si “natáhne” všechny informace o vozidle a majiteli.

Fakturace zakázky umožňuje přidávat:

  • pracovní úkony: - s možností tvorby databáze často se opakujících úkonů
  • materiál: - výdej ze skladu se dá provést dvěma způsoby. Buď položku materiálu zapíše skladník do výdejky zakázky nebo přijímací technik při fakturaci zakázky. V prvním případě vidí přijímací technik, že skladník vydal materiál na zakázku a ve druhém případě vidí skladník, že jiná osoba vydala materiál na zakázku.

Tento způsob lze upravit v nastavení systému, takže s operacemi příjmu resp. výdeje materiálu můžou pracovat pouze oprávněné osoby !!!

Systém neumožňuje vydat materiál na zakázku, která nebyla zapsaná do knihy zakázek !

Ostatní úkony : což jsou položky, které nelze zařadit mezi práci a materiál (např. odtah vozidla, lakované díly apod.).

V průběhu vkládání položek do faktury má uživatel vždy přehled o výši fakturované ceny.

Součástí modulu zakázek je i seznam zaměstnanců autoservisu:

Ke každému pracovnímu úkonu lze přiřadit konkrétního nebo více zaměstnanců. Každému zaměstnanci lze přidělit tzv. třídu určující např. část korun z vyfakturované 100 koruny práce. To lze následně využít při výpočtu mezd. Ke každé položce materiálu lze přidat pouze jednoho zaměstnance, který položku ze skladu převzal.

Souhrnná fakturace: plná verze programu umožňuje tzv. souhrnu fakturaci, kdy jsou jednomu zákazníkovi na jednu fakturu vyfakturovány zakázky za období – zpravidla jeden měsíc.

Modul má řadu výstupů jako např.:

  • Přehled zakázek - Přehled nedokončených zakázek
  • Přehled zakázek po kategoriích - Historie zakázek
  • Vytíženost mechaniků (souhrnně, jednotlivě za období)

Z modulu zakázek lze vystavit i garanční (reklamační) protokol.

   O společnosti | Kontakty | Copyright © 2005 INES CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.