Úvodní stránka   |  O společnosti   |   Reference  |  Kontakt

NEWIS SK – Skladová evidence

Ucelený modul pro skladové operace. Seznam podmodulů je v pravé části. Je propojen na modul obchodních partnerů pro identifikaci dokladů podle dodavatelů nebo odběratelů. Modul má rozdělenou funkci skladová karta a ceník. To, co je v ceníku, nemusí být současně položkou skladu. Sklady můžou být organizovány střediskově.

Příjem/Výdej

Základem je podmodul příjmu resp. výdeje položek skladu (obr.č.1). Příjem resp. výdej se provádí prostřednictvím formuláře , který je rozdělen do dvou částí:

Identifikační – kam se zapisují základní informace jako např. datum, číslo dokladu, obchodní partner, druh pohybu apod. Druhá část je tvořena datovou mřížkou, která zobrazuje položky dokladu. Po vyplnění všech náležitostí v identifikační části dokladu se automaticky uživatel přesune do oblasti pro přidání položek skladu.

Položka skladu musí mít jednoznačný identifikátor a ten je tvořen kombinací obchodního čísla a ID obchodního partnera. Název položky (neboli obchodní název) nelze považovat za jednoznačný identifikátor.

Příjem položek na sklad má několik povinných údajů :

  • obchodní číslo – číslo položky skladu (doporučujeme používat čísla dodavatele a můžete využít funkci automatického objednání)
  • počet kusů
  • nákupní cena za MJ – pouze u nákupu
Skladová karta

Pokud zadáte číslo položky, systém zjišťuje, zda má zadané číslo založenou skladovou kartu. V případě, že není číslo položky nalezeno ve skladových kartách, je prohledán ceník. Pokud i zde je výsledek negativní, je uživatel vyzván k založení skladové karty. I když obsahuje řadu informací postačí pouze zadání názvu položky (číslo se přednastaví), měrná jednotka (základní nastavení je KS) a kód DPH, který je standardně přednastaven na základní sazbu. Dále se zadá počet měrných jednotek.

Z hlediska prodejních cen, může systém pracovat ve dvou režimech, a sice prodejní cena sleduje rabat nebo je prodejní cena stálá.

Modul má řadu přehledů jak položkově tak i sumárně.

Skladová karta

Je úložištěm základních informací o položce skladu (viz obr. výše).

Na základní záložce se kromě rabatu nastavuje také stálá prodejní cena, sklad, druh položky, typ položky, minimální množství, maximální množství položky na skladě a umístění položky ve skladu. Další záložky Cena a Materiál se používají, pokud modul skladu spolupracuje s modulem plánování výroby.

Modul skladu nabízí řadu výstupů s možností exportu do MS Excel jako např.:

  • Stav skladu – podle položek nebo souhrnně podle středisek
  • Přehled položek s minimálním stavem – speciální funkce, která zobrazí přehled položek, u nichž je dosaženo minimálního stavu skladu s nabídkou na vystavení objednávky do výše množství maximálního stavu skladu
  • Obrátka zásob
  • Sestava ABC – setřídění položek podle prodeje od největšího procentního nebo objemového množství k nejnižšímu.

Objednávky

Podmodul umožňující evidovat objednávky na nákup nebo prodej zboží (obr.č.2).

Uživatel má možnost v libovolném okamžiku zjistit stav zajištění objednávky.

Je propojen s podmodulem příjmu/výdeje.

Z tohoto modulu lze rovněž vystavit fakturu.

Prodej za hotové

Speciální podmodul pro prodej položek skladu za hotové (obr.č.3). Při tisku dokladu se provede automaticky zápis do pokladní knihy a v případě prodeje na platební kartu je vystavena faktura.

   O společnosti | Kontakty | Copyright © 2005 INES CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.